top of page
Pieniądze dla bliskich

gdy mnie zabraknie

W czym pomagają pieniądze wypłacone po śmierci?

Śmierć to koniec Twojego wypływu na życie rodziny i początek wpływu różnych instytucji w obszarze dziedziczenia, zarządzania majątkiem, spłaty długu czy też nowego wyzwania, jakim jest życie z jednej pensji.

 

Na tym etapie nie zrobisz już nic, chyba że zaplanujesz to wcześniej, a jeśli czytasz ten tekst, to znaczy, że „coś w trawie piszczy” i szukasz rozwiązań.

Pieniądze wypłacane po śmierci to odpowiednio zaplanowany „strumień pieniędzy” przekazany Twoim bliskim bez względu na to, co będzie przyczyną śmierci.

 

Korzystając z mojej pomocy i doświadczenia, tworzysz WŁASNĄ GWARANCJĘ FINANSOWĄ dla osób dla Ciebie ważnych, odpowiednio ustalając wysokość wypłaty oraz wykorzystanie właściwych narzędzi prawnych.

 

pieniądze dla Twojej rodziny - kiedy Ciebie zabraknie

Wydatki miesięczne x 12 miesięcy x 3-5 lat = tyle powinna wynosić kwota zabezpieczenia dla Twojej rodziny 

bottom of page